RSS Feed     Twitter     Facebook

Tiền ăn giữa ca

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
Font size:
Tiền ăn giữa ca

Tiền ăn giữa ca

Tiền ăn giữa ca được Bộ LĐTBXH quy định qua tại các thời kỳ như sau:

Văn bản quy định

Mức tiền ăn giữa ca (đồng/người/tháng)

Từ ngày
Đến ngày
Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 450.000   21/05/2010
Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010 550.000 22/05/2010 14/06/2011
Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 620.000 15/06/2011 30/04/2012
Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2012 680.000 01/05/2012  

Tiền ăn giữa ca nếu trong định mức thì được miễn cộng vào thu nhập tính thuế TNCN.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply