RSS Feed     Twitter     Facebook

Posts Tagged ‘mien giam thue’

Kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2012

Kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2012

Kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2012 Quy định miễn giảm thuế TNDN năm 2012 Căn cứ thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài Chính quy định tại: Điều 1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp sử […]

Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

Thông tư số 140 hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế năm 2012

Thông tư số 140/2012/TT-BTC Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ […]

Nghị định 60 về miễn, giảm thuế năm 2012

Nghị định 60 về miễn, giảm thuế năm 2012 Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng […]

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Khoản 1, Điều 11 Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một […]

Lãi từ chênh lệch tỷ giá được giảm 30% thuế TNDN 2011

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 Tại tiết e, Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ […]

Thông tư 83 hướng dẫn Nghị quyết 13 về miễn giảm gia hạn thuế

Thông tư 83 hướng dẫn Nghị quyết 13 về miễn giảm gia hạn thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 Trong thông tư này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường như sau: 1. Gia hạn 06 tháng thời […]

Thu nhập từ việc cho thuê nhà xưởng không được giảm 30% thuế TNDN

Các Công ty may mặc (thuộc diện được giảm 30% thuế TNDN năm 2011) nếu có thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà xưởng thì được xem là "thu nhập từ kinh doanh bất động sản" nên không được tính giảm 30% thuế TNDN cho riêng khoản thu nhập này. Công văn số 1756/CT-TTHT […]

Triển khai miễn giảm thuế TNCN theo NQ 08 của Quốc Hội

Triển khai miễn giảm thuế TNCN theo NQ 08 của Quốc Hội

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa thiết thực, sớm đi vào cuộc sống, trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai các […]