RSS Feed     Twitter     Facebook

Archive for the ‘Tin tức’ Category

Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN năm 2013

Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN năm 2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của […]

Cập nhật chính sách thuế 08-2013

1- Điểm tin pháp luật Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Công văn số 8356/BTC-TCHQ [Co sua doi, bo sung]  ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng […]

Cập nhật chính sách thuế 07-2013

1- Điểm tin pháp luật CV 8318/BTC-TCT ngày 27/06/2013: Kiểm tra hoàn thuế đối với các DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế CV 8319/BTC-TCT ngày 27/06/2013: Tăng cường công tác kiểm tra DN thực hiện XK các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, tiêu dùng, CV 9345/BTC-TCT ngày 19/07/2013: hướng dẫn […]

11 đại gia bị truy thu gần 11 tỷ đồng thuế TNCN

Cục Thuế TP.HCM vừa truy thu 10,8 tỉ đồng thuế TNCN của 11 “đại gia” và khẳng định tiếp tục rà soát để truy thu thuế hàng loạt “đại gia” khác.   Cán bộ thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN tại TP.HCM – Ảnh: D.Đ.Minh.     Việc truy thu trên được thực hiện […]

Tiếp tục đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng

(ĐCSVN) – Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2012, ngành Thuế đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thuế qua mạng tại 63 cục thuế địa phương với mục tiêu phấn đấu đến năm 2013 sẽ có khoảng 200.000 doanh nghiệp tham gia kê khai thuế qua hình thức này. Việc […]

Khuyến khích doanh nghiệp khai thuế điện tử

(HQ Online)- Trong năm 2012, ngành Thuế tiếp tục triển khai mở rộng khai thuế qua mạng tại 63 cục thuế địa phương với mục tiêu đạt 150.000 DN tham gia. Phấn đấu đến năm 2013 sẽ có 200 nghìn DN tham gia kê khai qua hình thức này. Ngành Thuế đang nỗ lực ứng […]

140.000 doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Khai thuế qua mạng Theo số liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), đến nay toàn quốc có trên 140.000 doanh nghiệp tại 50 Cục Thuế và 128 Chi cục Thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng. Số doanh nghiệp triển khai kê khai thuế điện tử (qua mạng Internet) đang tăng nhanh […]

Thông tư 177 về hành nghề dịch vụ thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn việc hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư này quy định các điều kiện để cá nhân có thể đăng ký hành nghề làm dịch vụ về thuế hoặc làm nhân viên đại lý […]

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123 thuế TNDN 2012

Thông tư 123/2012/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 07 năm 2012. Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành […]

Kê khai thuế qua mạng đang tăng rất nhanh

Tính đến tháng 7/2012, đã có 130.000 doanh nghiệp/ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện kê khai thuế qua mạng, gấp 86,6 lần so với năm 2009. Theo số liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), số doanh nghiệp triển khai kê khai thuế điện tử (qua mạng Internet) đang […]